PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

 1. OPĆE ODREDBE

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica (www.metiorlab.hr) iznimno nam je važna. Za zaštitu osobnih podataka na ovoj internetskoj stranici odgovoran je METIOR LAB d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Krašnjanska ulica 40, OIB: 00763296273 (dalje: METIOR LAB).

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Prihvaćanjem ovih Pravila o zaštiti privatnosti prilikom slanja kontakt obrasca i/ili kupnje potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ova Pravila utvrđuje.

 1. SIGURNOST

METIOR LAB je u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje kontinuirano nadograđujemo, a koje Vaše osobne podatke štite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa. METIOR LAB međutim, ne može jamčiti potpunu zaštitu tijekom prijenosa osobnih podataka na ili sa web stranice, stoga je iznimno važno da i Vi sami brinete o sigurnosti Vašeg računala te sigurnoj pohrani korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

 1. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

METIOR LAB obrađuje osobne podatke koje na našoj web stranici unosite samostalno. Podaci se prikupljaju prilikom ispunjavanja kontakt obrasca. Obrada osobnih podataka nužna je za pružanje usluga: naplatu i dostavu kupljene robe te usluga laboratorija i servisa.

Svi osobni podaci su prikupljeni temeljem propisa o zaštiti osobnih podatka i općih uvjeta o poslovanju. Međutim, ukoliko to prisilni zakonski propis nalaže, osobni podaci biti će dani na uvid predstavnicima nadležnih zakonskih tijela.

Podatke koje obrađujemo:

 • e-mail adresa
 • ime, prezime, ulica i broj, poštanski broj, mjesto
 • telefonski broj (mobilni ili fiksni broj)
 1. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Korisnik web stranice www.metiorlab.hr ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka. METIOR LAB dostavit će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice www.metiorlab.hr na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

 • potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili se isti ne obrađuju,
 • dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
 • dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
 • dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega.

METIOR LAB prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.metiorlab.hr, unaprijedio rad web stranice www.metiorlab.hr te stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti i analizirao upotrebu internetske stranice. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

 1. DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA

METIOR LAB dužan je na zahtjev korisnika web stranice www.metiorlab.hr odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice www.metiorlab.hr u slučaju da METIOR LAB utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti. O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka METIOR LAB dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

METIOR LAB smatra da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može nas kontaktirati slanjem e-poruke na info@metiorlab.hr te tražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

METIOR LAB preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju.