Blower Door Sustav

Mjerenje zrakopropusnosti prostora se vrši pomoću sustava poznatiji pod nazivom ‘Blower Door Test’. Sustav mjeri i otkriva propuštanje zraka u zgradama, jednog od najvažnijih pokazatelja visoke kvalitete gradnje.

Data loggeri

Data loggeri ili zapisnici podataka se koriste za nadzor i dokumentiranje izmjerenih vrijednosti kvalitete zraka da li su u skladu s normama. Jer kvaliteta okolišnih uvjeta može utjecati na zdravlje ljudi, kvalitetu proizvoda, umjetnina i sl.

Električne veličine

Mjerne instrumente za mjerenje električnih veličina koristu profesionalci kao i ‘uradi sam’ majstori. Neovisno o području primjene zahtjevi su jednaki, želimo visoku pouzdanost i preciznost.

Fotometrija

Fotometrija je grana optike koja se bavi mjerenjem svojstava svjetlosti (svojstava izvora svjetlosti, svjetlosnoga toka i osvjetljenja površina). Obuhvaćaju samo onaj dio spektra elektromagnetskih valova koji zamjećuje ljudsko oko.

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) je standard koji osigurava kontrolu kvalitete sigurnosti hrane u kompletnom procesu od uzgoja do stola. Na taj način osiguravamo da je namirnica sigurna za konzumaciju.

HVAC+R

Važno je da sustavi grijanja, ventilacije, klimatizacije i rashladne tehnike imaju optimalne postavke. Potrebno je provjeriti tlak, temperaturu, pregrijavanje, pothlađivanje i nepropusnost sustava kako bi se osigurao besprijekoran rad.

Radni okoliš

Radni okoliš predstavlja skup svih parametara koji djeluju na udobnost i sigurnost radnika, a obuhvaća mikroklimatske parametre, buku i vibracije te kemijske štetnosti koje se mogu javiti na radnom mjestu.

Laboratorijska oprema

Precizni mjerni instrumenti za rad u laboratoriju i na terenu. Laboratorijska oprema se sastoji od opreme za postizanje kontrolirane zone određenih fizikalnih veličina i etalonske opreme za precizno mjerenje tih fizikalnih veličina.

Temperatura i vlaga

Mjerenje temperature i/ili vlage jedni su od najvažnijih mjernih parametara. U tehnologiji mjerenja, jedva da se neke druge vrijednosti mjere toliko često. Međutim, ovaj se mjerni parametar može objektivno odrediti samo ako je raspoloživ instrument za mjerenje temperature i/ili vlage prikladan za odgovarajuću primjenu.

Termografija

Termografija je pronašla široku primjenu u našim svakodnevnim poslovima, a termovizijska kamera je postala jedan od najželjenijih instrumenata svakog profesionalca. Omogućava nam da na jednostavan, brz i najvažnije siguran način vidimo raspodjelu temperature.

Univerzalni instrumenti

Univerzalni instrumenti omogućavaju spajanje svih mjernih sondi na jedan mjerni instrument. To je moguće zahvaljujući inovativnom dizajnu kontektora. Čim se mjerna sonda spoji na mjerni instrument automatski se zahvaljujući konektoru pokreće mjerenje koje podržava senzor.

Vlaga materijala

Neadekvatna količina vlage u materijalu može biti uzrok mnogih problema i dodatnih troškova, zbog toga mjerenje vlage u materijalima je pronašlo primjenu u raznim industrijama (prehrambena, tekstilna, drvna, građevinska, skladištenje materijala, …).

Zapaljivi i dimni plinovi

Zadnjih godina dolazi do sve veće koncentracije plinova zbog pojačanog zagađenja. Zahvaljujući modernim tehničkim karakteristikama instrumenata, analizatori plinova su sposobni zabilježiti najmanje količine zagađenja i tako dobiti detaljne vrijednosti.