ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI – Blower door test

Jeste li ikada osjetili neugodan propuh u svom domu? Propuštanje zraka i propuh mogu biti problem kako za vlasnike kuća, tako i vlasnike poslovnih/komercijalnih prostora. Zasigurno je vrlo frustrirajuće kad vam računi za grijanje ili hlađenje vrtoglavo porastu usred najintenzivnije sezone. Najučinkovitiji način za određivanje mjesta i opsega propuštanja zraka je upravo test s ventilatorom, popularnog naziva Blower door test.

U suvremenom svijetu gradnje, postizanje energetske učinkovitosti i održivosti ključno je za uspjeh svakog projekta.

Jedan od glavnih pokazatelja jesmo li uspjeli ostvariti zadane ciljeve energetske učinkovitosti je ispitivanje zrakopropusnosti, Blower door test, kako na stambenim objektima, tako i kod velikih objekata poput proizvodnih i skladišnih prostora, bolnica, škola, hotela i svih ostalih objekata koji koriste energiju za grijanje ili hlađenje tijekom svih 24 sata.

Ispitivanje zrakopropusnosti je, pored zakonske obveze, najbolji pokazatelj kvalitete izvedene gradnje, te pokazatelj buduće potrošnje energije. Te informacije su bitne kako projektantima i građevinskim inženjerima, tako i investitorima, graditeljima i na kraju, samim korisnicima objekta.

Mjerenje se izvodi ugradnjom panela s ispitnim ventilatorom (Blower door test uređaj) u odabrani okvir vrata. Priključuju se sonde za mjerenje tlaka zraka izvana, iznutra i u sklopu ventilatora. Pokretanjem ventilatora započinje mjerenje volumnog protoka zraka koji nastaje zbog razlike u tlaku između vanjskog i unutrašnjeg prostora objekta.

Ventilator izvlači zrak iz unutrašnjosti objekta prema van, a zamjenjuje ga novi zrak koji nazad ulazi u objekt kroz razne pukotine i proboje ovojnice (ovojnica je vanjski zid objekta).

Dok ventilator radi, prikupljaju se podaci s manometra koji se koriste za izračun zrakopropusnosti vašeg objekta.

Prije samog testiranja, potrebno je zatvoriti/zabrtviti sve otvore i uređaje kroz koje bi mogao cirkulirati zrak (ventilacija, HVAC, sifoni…). Pukotine i proboji ovojnice se ne smiju brtviti. Prilikom korištenja objekta ta mjesta će biti u onakvom stanju kako ih izvođač radova preda korisniku.

Newsletter Glavna Fotka 3

Iako većina ljudi misli kako su najproblematičnija mjesta propuštanja na prozorima i vratima, puno češće su to razne pukotine na ovojnici zgrade, nestručni proboji ovojnice za razne instalacije (struja, klima, antenski kabel…), mjesta gdje se građevinska stolarija spaja sa zidom ukoliko nije ispravno ugrađena, instalacijske cijevi, nezabrtvljeni otvori i na kraju, porozni omotač zgrade. Sve su to uobičajena mjesta na kojima se mogu razviti značajna propuštanja zraka.

Smanjenje financijskih troškova: Neželjena zrakopropusnost (izvan dozvoljenih granica) objekata može značajno utjecati na potrošnju energije. Neispravna brtvljenja, proboji kroz ovojnicu  ili loše postavljena izolacija mogu dovest do gubitka topline ili hladnoće, što rezultira povećanom potrošnjom energije za grijanje ili hlađenje. Ispitivanje zrakopropusnosti omogućuje identifikaciju (otkrivanje) ovih problema, te vam pruža mogućnost da ih riješite prije nego što postanu velik financijski teret.

Povećana udobnost i produktivnost: Objekti (čije ovojnice zadovoljavaju Pravilnik o racionalnoj uporabi…) koji su kvalitetno zabrtvljeni i energetski učinkoviti čine prostor za stanovanje i rad ugodnijim te potiču produktivnost.

Veća tržišna privlačnost nekretnine: Obzirom na rastuću važnost održivosti, objekti koje su energetski učinkovite imaju veću privlačnost na tržištu. Investitori mogu privući više zakupaca ili kupaca za svoje prostore, dok građevinske tvrtke mogu poboljšati svoj ugled i privući više klijenata.

Dugoročna održivost: Investiranje u ispitivanje zrakopropusnosti ne predstavlja jednokratnu i kratkoročnu uštedu. Dugoročno, održavanje visokih standarda energetske učinkovitosti povećava vrijednost vaših objekata i smanjuje troškove održavanja.

Porast imidža građevinske tvrtke: Tvrtke koje u svojim standardima izgradnje poštuju zakonske norme postižu veći ugled na tržištu.

KAKO ĆETE OPTIMIZIRATI VAŠE INVESTICIJE
Optimizacija

Rano planiranje: Uključite ispitivanje zrakopropusnosti u fazu planiranja vašeg projekta. Rano otkrivanje i rješavanje problema može spriječiti skuplje popravke kasnije.

Ispitivanje zrakopropusnosti tijekom faze izgradnje i završno ispitivanje ključni je pokazatelj energetske učinkovitosti i ukupne kvalitete izvedbe izgradnje objekta. O važnosti zrakopropusnosti važno je informirati sve relevantne struke koje sudjeluju u izgradnji objekta (kao što su projektanti, izvođači -električari, inženjeri strojarstva, HVAC tehničari, građevinski stolari, …) te ih upoznati ih s postupcima ispitivanja propusnosti zraka. Ovaj suradnički pristup pomaže u ranom prepoznavanju i rješavanju potencijalnih problema, što dovodi do značajnog smanjenja troškova i energetski učinkovitije zgrade.

Suradnja sa stručnjacima: Angažiranje kvalificiranih stručnjaka za ispitivanje zrakopropusnosti ključno je za postizanje pouzdanih rezultata. Pomaže u identificiranju specifičnih problema i pruža smjernice za poboljšanje.

Kontinuirano praćenje: Objekt je s vanjske strane izložen raznim vremenskim uvjetima i emisijama plinova koje se ispuštaju u zrak. To dovodi do istrošenosti svih materijala. Uvedite u program održavanja objekta periodično ispitivanje zrakopropusnosti (svakih 5 godina). Redovito praćenje i održavanje visokih standarda ključno je za dugoročnu ekonomičnu potrošnju energenata kako je planirano prilikom projektiranja.

Možda bi vas moglo zanimati…

Ispitivanje zrakopropusnosti velikih objekata

Uređaji koji se koriste za ispitivanje zrakopropusnosti – Blower door test

5 pitanja koja si morate postaviti pri odabiru sustava za ispitivanje zrakopropusnosti

METIOR LAB ispitivanje zrakopropusnosti na obiteljskoj kući