Kako optimizirati vaše investicije uz ispitivanje zrakopropusnosti i Blower door test?

Optimizacija

Rano planiranje: Uključite ispitivanje zrakopropusnosti u fazu planiranja vašeg projekta. Rano otkrivanje i rješavanje problema može spriječiti skuplje popravke kasnije.

Ispitivanje zrakopropusnosti tijekom faze izgradnje i završno ispitivanje ključni je pokazatelj energetske učinkovitosti i ukupne kvalitete izvedbe izgradnje objekta. O važnosti zrakopropusnosti važno je informirati sve relevantne struke koje sudjeluju u izgradnji objekta (kao što su projektanti, izvođači -električari, inženjeri strojarstva, HVAC tehničari, građevinski stolari, …) te ih upoznati s postupcima ispitivanja propusnosti zraka. Ovaj suradnički pristup pomaže u ranom prepoznavanju i rješavanju potencijalnih problema, što dovodi do značajnog smanjenja troškova i energetski učinkovitije zgrade.

Suradnja sa stručnjacima: Angažiranje kvalificiranih stručnjaka za ispitivanje zrakopropusnosti ključno je za postizanje pouzdanih rezultata. Pomaže u identificiranju specifičnih problema i pruža smjernice za poboljšanje.

Kontinuirano praćenje: Objekt je s vanjske strane izložen raznim vremenskim uvjetima i emisijama plinova koje se ispuštaju u zrak. To dovodi do istrošenosti svih materijala. Uvedite u program održavanja objekta periodično ispitivanje zrakopropusnosti (svakih 5 godina). Redovito praćenje i održavanje visokih standarda ključno je za dugoročnu ekonomičnu potrošnju energenata kako je planirano prilikom projektiranja.