AHLBORN Mjerenje koncentracije plinova u zraku

  • sustav mjerenja, upravljanja i upozorenja u garažama
  • praćenje kvalitete zraka na radnom mjestu
  • nadzor vanjskog zraka ili zaštićenih zračnih sustava u kućanstvima

Ahlborn mjerenje koncentracije plinova u zraku za nadzor kvalitete zraka u zatvorenim prostorijama. Nezadovoljavajuća kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru (npr. u uredima) može lako uzrokovati umor, slabe moći koncentracija i čak bolesti. Indikator za kvalitetu zraka je koncentracija specifičnih plinova u zraku, a najvažniji su ugljični dioksid (CO2), ugljični monoksid (CO) i kisik (O2).