AHLBORN Almemo 1020-2 – Referentni temperaturni instrument

  • Vrlo visoka točnost
  • Rezolucije 0,01°C do 1800°C
  • Broj mjernih ulaza: 2
  • Interna memorija za pohranu do 100 izmjerenih vrijednost

AHLBORN Almemo 1020-2 referentni mjerni instrument za mjerenje visokih temperatura pomoću termopar sondi tip N, S, R i B. Kompenzacija temperature hladnog spoja pohranjena je u Almemo konektoru. Mjeri se pomoću NTC senzora rezolucije 0,001°C. Dok vrlo visoku točnost postiže zahvaljujući podešavanju temperaturne sonde u više točaka umjeravanjem u Ahlborn laboratoriju.

Komplet sadrži: Mjerni instrument Almemo 1020-2, 3 AA alkalne baterije, USB kabel ZA1919DKU, mrežni adapter ZA1312NA12, kofer za instrument, software Almemo View SW5500AV.

Dodatno: Referentna temperaturna sonda tip N ili S.

Kategorija: Oznaka: