TESTO 440 – Kontrola mikroklime CO2 Set

  • Izračun temperature isparavanja, točke rosišta i apsolutne vlage
  • Određivanje stupnja turbulencije i rizika propuha prema EN ISO 7730/ASHRAE 55
  • Brzo i profesionalno mjerenje mikroklime
  • Mjerenje svih parametara istovremeno
  • Mogućnost povezivanja ostalih sondi iz programa 440

Testo 440 kontrola mikroklime CO2 set je komplet za mjerenje kvalitete mikroklime na radnim mjestima. Kvaliteta mikroklime je jako bitna za osiguravanje uvjeta za rad koji ne ugrožavaju zdravlje radnika, a ujedno povećavaju njihovu produktivnost. Sve izmjerene vrijednosti spremite u integriranu memoriju koja se može prebaciti na računalo preko USB porta i dalje obraditi kao CSV datoteka  (npr. s Excelom).

Komplet sadrži: Testo 440, bUSB kabel za prijenos podataka, modularna Bluetooth ručka, digitalna glava sonde za mjerenje (CO2, °C, %RH, hPa), digitalna sonda za turbulenciju (°C, m/s, hPa), komplet baterija, kofer, tvornički certifikat.

Šifra: 0563 4408 Kategorija: Oznaka: