Kompaktna sonda dimnih plinova, L=300 mm, Ø 6 mm

  • Svi priključci na jednom konektoru
  • Jedini filter čestica integriran u ručku sonde
  • Tmax 500 °C
  • TÜV testirana

Komplet sadrži: Kompaktna sonda L= 300 mm Ø 6 mm, Tmax 500 °C, integriran filter čestica, konusni prihvat, crijevo sonde L= 1.5 m.