TESTO 317-2 – Detektor propuštanja zapaljivih plinova

  • Otkrivanje metana (CH₄) i propana (C₃H₈) u zraku
  • Ekran s razinama prikaza koncentracije plina
  • Samoispitivanje senzora nakon uključivanja
  • Raspon alarma raste zajedno s koncentracijom pli

Testo 317-2 detektor propuštanja zapaljivih plinova za brzo, pouzdano i učinkovito otkrivanje curenja plina na priključcima plinskih cijevi.

Komplet sadrži: Testo 317-2, torbica s kopčom za remen, remen i baterije.

Kategorija: Oznaka: