AHLBORN Mjerenje vlage u materijalima

  • Mjerenje sadržaja vlage u građevinskim materijalima, drvu i kartonu
  • Mjerenje sadržaja vlage u granuliranim materijalima kao što je drvna sječka, drveni peleti i piljevina
  • Mjerenje vlažnosti tla kroz identifikaciju usisnog tlaka
  • Mogućnost dugotrajnog mjerenja i praćenja sadržaja vlage npr.drvenih dijelova zgrade, krovnih instalacija i dr.

Ahlborn mjerenje vlage u materijalima obuhvaća široki asortiman raznolikih senzora. Svi građevinski materijali mogu privlačiti vodnu paru ili emitirati vodenu paru u ambijentalni zrak. Svaki materijal stoga ima, ovisno o temperaturi i atmosferskoj vlažnosti, određenu razinu vlage u svom sadržaju. 

Tenziometre koristimo za mjerenje vlažnosti tla kroz identifikaciju usisnog tlaka. Usisni tlak je sila kojom se voda zadržava u tlu ili je dostupna za apsorpciju. To je sila koju mora proizvesti korijen biljke kako bi se voda apsorbirala.