AHLBORN KA 7531-1 – Simulator

  • 5 ulaza za Pt100, termoelemente ili -4 do 10 V, 0 do 20 mA, frekvencija
  • Svi signali su dostupni u isto vrijeme
  • Grafički zaslon i tipkovnica
  • Napajanje putem baterije ili mrežnog adaptera

Ahlborn KA 7531-1 univerzalni simulator za simulaciju temperaturnih senzora i procesnih varijabli pri ispitivanju mjernih instrumenata, regulatora i druge opreme. Univerzalni simulator vrši simulaciju otpora Pt100 s pet fiksnih otpornika (0, 50, 100, 200, 300 °C). Simulaciju napona i termoelementa s 15-bitnim D/A pretvaračem,  a generator frekvencije i impulsa s kvarc-kristalnim oscilatorom. Simulator ima mogućnost spajanja s računalom putem svih Almemo podatkovnih kabela.

Komplet KA75311 sadrži: Simulator Ahlborn KA 7531-1, baterije, tvronički certifikat, 1 Almemo spojni konektor (za Pt100), Almemo spojni kabel s 2 banane i 2 ispitne pipalice.

Šifra: KA75311 Kategorija: Oznake: ,