Home » Proizvodi » TESTO 316i – Detektor propuštanja zapaljivih plinova

TESTO 316i – Detektor propuštanja zapaljivih plinova

  • Metan (CH₄), propan (C₃H₈), butan (C₄H₁₀) i otkrivanje curenja H₂
  • Veza s Testo SMART aplikacijom za dokumentaciju i prikaz ppm
  • Zvučni i vizualni višebojni LED alarm
  • Fleksibilna sonda za teško dostupna mjesta
  • Samotestiranje senzora i automatsko nuliranje

Testo 316i detektor propuštanja zapaljivih plinova za jednostavno i precizno lociranje curenja plina. Zvučni i vizualni alarm putem višebojne LED diode na glavi senzora i samoobjašnjive stupčaste skale osiguravaju jednostavno otkrivanje curenja. Uz to, vrijednosti ppm, pa čak i %LEL (donja granica eksplozivnosti) mogu se pozvati i dokumentirati putem aplikacije.

Komplet sadrži: Testo 316i s flexibilnom sondom i baterije.

Moglo bi Vas zanimati

Naslov

Go to Top