Home » Proizvodi » AHLBORN Sonde za analizu vode

AHLBORN Sonde za analizu vode

  • Sonde za mjerenje pH vrijednosti
  • Sonde za mjerenje ORP (Oksidacijsko redukcijski potencijal)
  • Sonde za mjerenje električne vodljivosti
  • Sonde za mjerenje otopljenog kisika (DO)

Ahlborn sonde za analizu vode obuhvaćaju sonde za mjerenje pH vrijednosti, ORP (Oksidacijsko redukcijski potencijal), električna vodljivost i otopljeni kisik (DO).

  • pH vrijednost za provjeru da li je voda kisela, neutralna ili lužnata. 
  • ORP (Oksidacijsko redukcijski potencijal), tj. to je mjera čistoće vode i njezine sposobnosti da razgrađuje kontaminante (mjerena u mV). Uspješno se koristi za praćenje procesa dezinfekcije, npr. u kupalištima za plivanje.
  • Električne vodljivosti za procjenu stupnja mineralizacije vode i tako ocijeniti o kojoj je vrsti vode riječ. Vodljivost (S/m) je mjera za koncentraciju iona u mjernoj otopini. Koristi se za nadzor postrojenja za proizvodnju vode ili utvrđivanje saliniteta morske vode.
  • Otopljeni kisik je mjera količine plinovitog kisika koja se nalazi u vodi. Koncentracija kisika je vrlo važni za životinje i organizme u vodi, te za biološki tretman komunalnih i industrijskih otpadne vode.                                                                                                                                                     
  • AHLBORN Sonde za analizu vode – Brošura

Moglo bi Vas zanimati

Naslov

Go to Top