METIOR LAB d.o.o. je mlada tvrtka u privatnom vlasništvu sa sjedištem u Zagrebu. Djelatnost tvrtke je prodaja opreme i usluga na području mjerne i ispitne opreme. Partneri smo proizvođača opreme kao što su Testo, Schaller i Retrotec.

METIOR LAB ima za cilj neprestano usavršavanje u području opreme i usluge koju nudimo. Želimo omogućiti profesionalcima da svakodnevni posao obavljaju kvalitetno i učinkovito. Zbog toga naše djelatnosti nisu usmjerene samo na prodaju, već nam je cilj kupcu ponuditi i profesionalnu tehničku podršku, edukaciju kroz seminare i radionice, ovlašteni servis i osigurane rezervne djelove. Ispunjenje cilja postižemo prvenstveno stručnim i kvalitetnim djelatnicima, partnerskom pristupu proizvođačima i kupcima te vrhunskoj kvaliteti opreme koju zastupamo.

Jedan od načina postizanja i potvrde našeg usavršavanja je uvođenje međunarodnih normi:

  • ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom: Međunarodna norma je prepoznata kao temelj na kojem će tvrtka izgraditi sustav koji će osigurati zadovoljstvo kupaca i učinkovitosti poslovanja.
  • ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem: Međunarodna norma za upravljanje okolišem, a koristi se za postizanje poboljšanja u području djelovanja na okoliš u skladu s vlastitim usmjerenjima i politikama zaštite okoliša.
  • HRN EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija: Međunarodna norma za postizanje priznatosti laboratorijskih aktivnosti na međunarodnoj razini, potvrđujući na taj način povjerenje prema usluzi koju nudimo.
  • ISO 17024 Opći zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju osoblja: Međunarodna norma osiguranja da certificirana osoba djeluje u skladu s certifikacijskim shemom. Povjerenje u certifikacijske sheme za osoblje postiže se pomoću globalno prihvaćenog procesa ocjenjivanja i periodičnog ponovnog ocjenjivanja osposobljenosti certificirane osobe za rad sa određenim mjerilima.