Radni okoliš

  • TESTO 815 – Zvukomjer

  • TESTO 816-1 – Zvukomjer

  • TESTO 440 – Lux komplet

  • Testo 405i – Anemometar sa žarnom niti

  • TESTO Digitalna CO sonda s kabelom

  • TESTO 410i – Krilni anemometar

Prezentacijski video opreme – Radni okoliš