Vlaga materijala

  • TESTO 606-1 – Mjerač vlage materijala

  • TESTO 606-2 – Mjerač vlage materijala

  • TESTO 616 – Mjerač vlage materijala

  • SCHALLER BMA-2 – Mjerač vlage biomase