Laboratorijska oprema

  • TESTO 440 – Laboratorijski set (Pt100)

  • AHLBORN KA 7531-1 – Simulator

  • AHLBORN Almemo 1036-2 – Referentni instrument vlažnosti

  • AHLBORN Almemo 1030-2 – Referentni temperaturni instrument

  • AHLBORN Almemo 1020-2 – Referentni temperaturni instrument

  • AHLBORN Almemo 710 – Univerzalni mjerni instrument