HVAC+R

  • TESTO 552i – Sonda za mjerenje vakuuma

  • TESTO 115i – Spojni termometar

  • TESTO 316-4 – Detektor propuštanja rashladnih plinova Set1

  • TESTO 557s – Digitalni tlačni razdjelnik Set1

Prezentacijski video opreme – HVAC+R