HVAC+R

 • TESTO 557s – Digitalni tlačni razdjelnik Set1

 • TESTO 550s – Digitalni tlačni razdjelnik Set3

 • TESTO 550s – Digitalni tlačni razdjelnik Set2

 • TESTO 550s – Digitalni tlačni razdjelnik Set1

 • TESTO 557s – Digitalni tlačni razdjelnik Set2

 • TESTO – Automatski ventil za Testo 560i

 • TESTO 560i – Digitalna vaga za rashladno sredstvo

 • TESTO 560i komplet – Digitalna vaga i automatski ventil za punjenje rashladnih plinova

 • TESTO 420 – Mjerenje volumnog protoka

 • TESTO 440 – Žarna nit Set

 • TESTO 440 – Brzina strujanja zraka Set2

 • TESTO 440 – Krilna sonda Ø16mm Set

Prezentacijski video opreme – HVAC+R