Strujna kliješta

  • TESTO 770-3 – Strujna kliješta

  • TESTO 770-2 – Strujna kliješta

  • TESTO 770-1 – Strujna kliješta

  • TESTO 755-2 – Strujna kliješta

  • TESTO 755-1 – Strujna kliješta

Prezentacijski video opreme – Strujna kliješta