Data loggeri

 • TESTO Saveris 2-H2 WiFi logger s jednim kanalom za temperaturu i vlažnost

 • TESTO Saveris 2-H1 – WiFi logger za temperaturu i vlažnost

 • Testo Saveris 2 – Komplet za nadzor temperature hladnjaka

 • TESTO Saveris 2-T3 – WiFi temperaturni logger s dva kanala za TC sonde

 • TESTO Saveris 2-T2 – WiFi temperaturni logger s dva kanala za NTC sonde

 • TESTO Saveris 2-T1 – WiFi temperaturni logger

 • TESTO 184-H1 – Logger temperature i vlažnosti

 • TESTO 184-T4 – Temperaturni logger za transport do -80°C

 • TESTO 184-T2 – Temperaturni logger za transport

 • TESTO 184-T1 – Temperaturni logger za transport

 • TESTO 184-G1 – Logger za transport

 • TESTO 176-T4 – Temperaturni logger s četiri kanala

Dodatna oprema – Data loggeri

 • TESTO – USB sučelje za modele 174

Prezentacijski video opreme – Data loggeri